Source: og/scene/BaseNode.js

/**
 * @module og/scene/BaseNode
 */

"use strict";

/**
 * Scene node base class.
 * @class
 * @param {string} name - Node name.
 */
class BaseNode {
  constructor(name) {
    /**
     * Node name.
     * @public
     * @type {string}
     */
    this.name = name;

    /**
     * Top scene tree node pointer.
     * @public
     * @type {RenderNode}
     */
    this.topNode = this;

    this._dictionary = [];
    this._dictionary[name] = this;

    /**
     * Children nodes.
     * @public
     * @type {Array.<RenderNode>}
     */
    this.childNodes = [];

    /**
     * Parent node pointer.
     * @public
     * @type {RenderNode}
     */
    this.parentNode = null;

    this.__staticId = BaseNode._staticCounter++;
  }

  static get _staticCounter() {
    if (!this.__counter__ && this.__counter__ !== 0) {
      this.__counter__ = 0;
    }
    return this.__counter__;
  }

  static set _staticCounter(n) {
    this.__counter__ = n;
  }

  /**
   * Adds node to the current hierarchy.
   * @public
   * @type {BaseNode}
   */
  addNode(node) {
    if (this.parentNode == null) {
      node.topNode = this;
    } else {
      node.topNode = this.topNode;
    }
    node.parentNode = this;
    node._dictionary = this.topNode._dictionary;
    this.childNodes.push(node);
    this.topNode._dictionary[node.name] = node;
  }

  /**
   * Destroy node.
   * @public
   */
  destroy() {
    for (var i = 0; i < this.childNodes.length; i++) {
      this.childNodes[i].destroy();
    }
    this._clear();
  }

  /**
   * Gets node by name in the current.
   * @public
   * @param {string} name - Node name.
   * @return {RenderNode} Node object in the current node.
   */
  getNodeByName(name) {
    return this._dictionary[name];
  }

  /**
   * Clear current node.
   * @protected
   */
  _clear() {
    this.name = "";
    this.parentNode = null;
    this.topNode = null;
    this.childNodes.length = 0;
  }

  isEqual(node) {
    return node.__staticId === this.__staticId;
  }
}

export { BaseNode };